Festyn RYCERSKI
12.06.2017

Festyn Rycerski 24 czerwca 2017 roku

Kochani jak co roku pragniemy Was zaprosić na kolejny już, VII festyn rodzinny. W tym roku odbędzie się on w klimacie średniowiecza. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem imprezy oraz regulaminem.

 

Regulamin Festynu Rodzinnego pn. „Festyn Rycerski” organizowanego przez Stowarzyszenie „Łochowice z Przyszłością”

odbywającego się

24 czerwca 2017 roku od godziny 14.00

na placu przy ulicy Spokojnej w Łochowicach

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:
 2. Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.),
 3. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
 4. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się festyn.
 5. Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie.
 7. Organizatorem festynu jest Stowarzyszenie Łochowice z Przyszłością.

§2

Zasady porządkowe obowiązujące podczas Festynu Rodzinnego

 1. Festyn ma charakter otwarty.
 2. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 4. Wszyscy przebywający na terenie, gdzie odbywa się festyn, obowiązani są:

a)       zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób,

b)       stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i porządku.

 1. Zakazuje się:

a)       niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie odbywania się imprezy,

b)       wnoszenia i spożywania narkotyków i innych środków odurzających,

c)       wnoszenia wszelkiego rodzaju broni i przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, w tym opakowań szklanych,

d)       wnoszenia materiałów pirotechnicznych np. petard, fajerwerków,

e)       poruszania się wszelkimi pojazdami np. rowerami, hulajnogami, deskorolkami,

f)        jakiegokolwiek innego działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, w tym rzucania przedmiotami, wzniecania ognia,

g)       niszczenia zieleni,

h)       wprowadzania psów.

 

 1. Uczestnicy festynu mają prawo korzystania z wyznaczonych urządzeń sanitarnych tj. toalet przenośnych, wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – obowiązuje w nich zakaz palenia.
 2. Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń do wezwania ich do opuszczenia imprezy lub w konsekwencji do wezwania Policji.
 3. Organizator festynu zobowiązuje się do powiadomienia o nim Policji
 4. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji.
 5. Organizator może utrwalać przebieg pikniku za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk dla celów dokumentacji oraz promocji działalności organizatora oraz sponsorów imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie odbywania się imprezy może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniany dla wskazanych celów.
 6. Wszelkie prawa do nazwy są zastrzeżone na rzecz organizatora.
 7. Status sponsora festynu przyznaje wyłącznie organizator.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, uniemożliwiające przeprowadzenie imprezy zgodnie z planem.
 9. Niniejszy regulamin jest udostępniony na terenie odbywania się pikniku, oraz na stronie internetowej stowarzyszenia www.lochowicezprzyszloscia.pl oraz facebooku
 10. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017r.
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież


Łochowice z przyszłością © 2011